”Tällä hetkellä kiinnostukseni kohteeksi on noussut pedagoginen suunnittelu sekä teoksen vuorovaikutteisuus ihmisen ja ympäristönsä kanssa. Oppimisessa kiehtovaa on ihmisen erilaiset ikäkaudet, sekä taiteen sulautuminen oppimisympäristöihin pedagogisessa tarkoituksessa. Oppimista tapahtuu koko elämämme ajan, kaikkialla ja varsinkin siihen rakennetuissa ympäristöissä.


Teos voi sulautua tai osittain hävitä ympäristöönsä, se voi olla yhtäaikaa funktionaalinen, rationaalinen sekä ruokkia mielikuvitusta ja lateraalista ajattelua. Taidepedagogina ihastelen usein, kuinka moninaisia asioita taideteosten kautta voi oppia, kokea ja havainnoida. Oppiminen sisältää mm. faktisia asioita, sisäisiä prosesseja, mielikuvia ja tunteita. Ihmisen kokemus ympäristöstä on useimmiten immersiivistä ja moniaistista. Jonkun osan korostuminen tai puuttuminen voi tuottaa uudenlaisen kokemuksen ympäristöstä, sekä auttaa intuitiivisesti yhdistelemään kokemusta uudella tavalla, josta tuloksena on uudenlainen kokemus maailmasta”.

Kuvataiteilija Sirpa Miettinen